İK POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Misyonumuz
Belirlenen insan kaynakları ilkelerini istisnasız uygulayarak, vizyonu doğrultusunda sürekli gelişim göstermek.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz
Modern insan kaynakları sistemlerinin uygulandığı, çalışanların hakikaten mutlu olduğu ve çalışmak için öncelikle tercih edilen bir firma olmak.

İnsan Kaynakları İlkelerimiz

- Etik Değerler
Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, içinde bulunduğumuz toplum ve ilişkide olduğumuz devlet birimleri ile etik değerler çerçevesinde açık, dürüst, tutarlı bir işbirliği sergileriz. Kurumumuzun ismi, ilişkide bulunduğumuz herkeste güven duygusu uyandırır.

- Bireye Saygı
İnsanlar arasındaki farklılıklara değer veririz. Birbirimize empatiyle yaklaşır, dinler ve yeni fikirlerin tereddütsüz söylenebildiği bir ortam yaratmak için beraberce çalışırız.

- Sürekli gelişim
Tüm çalışanlarımıza imkanlar dahilinde eğitim ve gelişim fırsatı sunarak, verimlilik ve etkinliklerini artırırız. Şirketimize yeni başlayan personel Oryantasyon Prosedürü gereği işe uyum eğitimlerine katılır. - Fırsat Eğitliği İşe alma ve geliştirmede fırsat eşitliğine önem veririz. Din, dil, ırk, kültür, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin en uygun kişileri seçer, sorumlulukları dahilinde yetki verir, başarılı olmalarını sağlayacak gerekli araçları ve uygun çalışma ortamını yaratırız. - Olumlu Tutum İşimize başarma inancı ve coşkuyla yaklaşır, birbirimizi destekleriz. İş arkadaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, kısacası ilişkide olduğumuz herkese karşı olumlu tutum sergiler, pozitif enerji veririz.

- Huzurlu ve Sağlıklı Ortam
Tüm Kesimli Çalışanları, ayrımcılık ve duygusal tacizden uzak bir çalışma ortamı yaratılmasından ve korunmasından sorumludur. Hiç kimse, dışlama, olumsuz ve küçük düşürücü davranışlar, gruplaşma tavırları sergileyemez. Tüm Kesimli Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerine uygun hareket eder.

- Çevre ve Doğal Kaynakların Korunması
Tüm Kesimli Çalışanları, doğal kaynakların boşa harcanması ve kirletilmesini önlemek için çalışır, israftan kaçınır.

Ücret Politikası
Çalışanların görev, sorumluluk, yetkinlik ve performansları doğrultusunda, piyasa koşulları da dikkate alınarak, mutlu ve verimli olmalarını sağlayacak ücret düzeyi korunur.